Publications

TPPMAG (cover)
Elléments Magazine
Mordant Magazine (back cover)
GOJI Magazine
PUMP Magazine
Mob Journal
17:23 Magazine